Ny rapport: Digitalisering handlar om människor

SPF Seniorerna vill med denna rapport uppmärksamma de hundratusentals seniorer som varken kan, vill eller har ekonomiska möjligheter att vara delaktiga i den digitala världen. Som grund ligger en egen undersökning bland våra medlemmar om deras inställning till det digitala samhället.

  • Digitaliseringsrapport SPF Seniorerna juli 2019

Den digitala utvecklingen har gynnat Sverige som land, men samhället, både det offentliga och det privata, driver på den digitala utvecklingen utan någon större hänsyn till de medborgare som hamnar utanför. Om samhället kräver att medborgarna ska hantera ärenden och information digitalt ska människor kunna räkna med motprestationen att utbildas och fortbildas i digital kompetens. Alla människor måste därför ha rätten att inkluderas, och kunna både skaffa och utveckla sin digitala kompetens liksom digitala verktyg. För att öka inkluderingen i det digitala samhället krävs flera olika åtgärder: 

• Det offentliga tar huvudansvar för att alla invånare, kostnadsfritt, har möjlighet att skaffa och utveckla sin digitala kompetens.
• Kommunerna måste uppfylla sitt samhällsuppdrag inom ramen för alla vuxnas
lärande och fokuserar mer på digital kompetens bland seniorer.
• Skattesubvention för enskilda för att kunna vara en del av det digitala samhället. 
• Mer forskning om digital inkludering.
• Utökade medel för lärande och utbildning i digital kompetens. 
• Konkreta mål, övergripande ansvar och samverkan från statens sida. 
• Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i samhällslivet, mer samverkan med seniorer i utformningen av digitala tjänster, verktyg och utbildningsinsatser. 
• Samhällets tillgänglighet och service måste förbättras - större hänsyn till de som inte använder internet, alternativ till det digitala ska alltid finnas.
• Någonstans att vända sig och bättre stöd.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

En kortare version finns att läsa och beställa här.