Så rekryterar, aktiverar och behåller ni föreningens medlemmar

Föreningslivet har genom åren spelat en viktig roll i det svenska samhället. De stora folkrörelserna har de senaste århundradena haft stor betydelse. Men hur blir det i framtiden? Har de spelat ut sin roll? I senaste avsnittet av Seniorpodden handlar det om hur medlemsstyrda organisationer kan arbeta för att de även i framtiden ska kunna påverka samhällsutvecklingen.

  • Angeli Sjöström Hederberg

Angeli Sjöström Hederberg utvecklar dessa tankar ytterligare. Tillsammans med Niklas Hill har hon skrivit boken Medlemsmodellen där man i åtta steg har utvecklat sina tankar kring hur man rekryterar, aktiverar och behåller sina medlemmar. Något som hon tycker blir särskilt viktigt, i takt med att man blir allt mer professionella inom föreningslivet som i sin nästa steg att riskerar passivisera medlemmarna.

Läs mer och lyssna på podden här