SPF Seniorernas kommentarer om S, MP, C och L:s sakpolitiska överenskommelse

Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar överenskommelsen mellan S, MP, C och L – positivt att pensionsnivåerna höjs och att en primärvårdsreform finns med, men de bostadspolitiska förslagen är otillräckliga och nya skatter riskerar att göra nya hål i pensionärernas plånböcker

  • Eva Eriksson

Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar överenskommelsen mellan S, MP, C och L:

● Pensioner och skatter: Det är positivt att fler partier nu ställer sig bakom att pensionsnivåerna behöver förstärkas och att ansvariga partier därmed erkänner att pensionssystemet har tydliga brister. Likaså välkomnar vi att den högre skatten på pensionsinkomster ska tas bort. Däremot saknar vi besked kring den särskilda löneskatten för 65 år och äldre.

● Vård och omsorg: Vi anser det vara mycket välkommet med en primärvårdsreform och att rätten till en fast läkarkontakt ska säkras. Kvalitet som styrande princip för äldreomsorgen är ett steg i rätt riktning, men äldres behov och inflytande måste vara minst lika viktiga för utformningen av omsorgen.

● Bostäder: För att få igång flyttkedjorna – särskilt bland äldre – behöver reavinstskatten sänkas. Det är bra att räntan på uppskovsbeloppet tas bort, men vi bedömer att det inte kommer att få några större effekter. Överlag saknar vi förslag som ökar utbudet av passande och prisvärda bostäder att åldras i. Vi förordar breda bostadspolitiska samtal som leder till reella förändringar.

● Övrigt: En utvidgning av RUT-avdraget ser SPF Seniorerna positivt på, 8 av 10 av våra medlemmar har i en medlemsundersökning välkomnat detta. Ambitionen att höja bredbandsmålet är bra, precis som att få till fler servicekontor runt om i landet. Men det krävs åtgärder för att fler äldre ska kunna vara del av det digitala samhället och alla ska kunna ha fullgoda samhällskontakter och inte stängas ute.

● Avslutande kommentar: Från SPF Seniorerna kommer vi noggrant att följa och granska det arbete som sker i riksdag och regering i de frågor som berör våra 265 000 medlemmar. Inte minst då överenskommelsen innehåller löst skrivna förslag och konkretion saknas på sina håll - vi kommer noga bevaka vilka konsekvenser spretiga löften får i form av nya skatter och därmed nya hål i pensionärernas plånböcker.