Gemensamt brev till Skatteverket

SPF Seniorerna tillsammans med övriga seniororganisationer har skrivit ett brev till Skatteverket med anledning av konsekvenserna för enskilda pensionärer av de nya reglerna för arbetsgivardeklarationer på individnivå

Av brevet framgår att de nya reglerna kan medföra högre skatt för en del pensionärer, vilket kan justeras, men oavsett föreligger stor risk för att det blir väsentligt svårare för många pensionärer att få en helhetsbild av sin pension. 
Pensionärsorganisationerna vill uppmärksamma Skatteverket på effekten av den nya lagen och dess konsekvenser för en del av våra medlemmar. För att underlätta för den enskilde önskar vi att Skatteverket utökar sin service till att omfatta både skatteuträkning via telefon och erbjuda stöd vid jämkning.
Därtill anser vi att Skatteverket bör överväga att se över och medverka till att ändra de nya reglerna så att pension från egen regi och pension från försäkring inom ramen för kollektivavtalad försäkring istället likabehandlas skattemässigt. Med andra ord, att pension från egen regi undantas från det nya regelverket.

Läs brevet genom att klicka här