2019 var ett bra år för påverkansarbete

Året går mot sitt slut! 2019 har verkligen varit ett innehållsrikt år – SPF Seniorerna har inte bara hunnit fylla 80 år, utan tillsammans har vi också gjort ett gediget arbete för Sveriges seniorer under året. Här är några exempel där vårt arbete har gjort skillnad.

  • Förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström tackar alla seniorer för ert engagemang och era insatser under året och önskar God Jul och Gott Nytt År!
  • Under 2019 har SPF Seniorernas opinionsarbete lett till att regeringen fattat beslut att ta ytterligare ett stort steg för att pensionärer inte ska betala högre skatt än löntagare. Vi har medverkat till att ta bort den särskilda löneskatten för äldre som nu gör att seniorer i arbetslivet är attraktiva på arbetsmarknaden.
  • SPF Seniorernas långa arbete för att kontanterna ska finnas kvar tog ett kliv i rätt riktning när riksdagen fattade beslut om att de större bankerna måste hantera kontanter runt om landet även i framtiden.
  • Under året firade det gemensamma projektet Koll på läkemedel 10 år. Vår gemensamma kampanj har gjort att över 80 000 seniorer idag slutat äta olämpliga läkemedel.
  • Vid årsskiftet höjs både garantipensionen och bostadstillägget efter en lång och hård kamp för de seniorer som har sämst ekonomi.
  • Vi fick igenom vårt krav att de seniorer som vill bygga ett eget boende ska få ett startbidrag för sin byggemenskap.
  • SPF Seniorerna har även deltagit som experter i flera statliga utredningar och skrivit 16 remissvar till regeringen.
  • Vi har flera gånger uppvaktat regeringens utredare av Socialtjänstlagen för att understryka att vi behöver en god äldreomsorg. SPF Seniorerna har träffat ministrar, riksdagsledamöter, myndigheter och fackförbund och vi har uppvaktat Pensionsmyndigheten och fått dem att lägga mer resurser på att korta sina handläggningstider.

Vi har gjort ett gediget arbete för Sveriges seniorer under 2019. Det är vi stolta över! Nu är det snart ett nytt år, då kommer SPF Seniorerna fortsätta att gör skillnad eftersom vi är seniorers röst i samhället.

> Klicka här för att se Evas och Peters julhälsning på facebook