Dålig representation av seniorer i riksdagen och på valbar plats

Eva Eriksson intervjuas i Dagens Nyheter om den viktiga frågan för förbundet att det finns en god seniorrepresentation i våra folkvalda församlingar.

- Det handlar om att olika generationer måste mötas för samtal. Hela idén om demokratins bas med folkrörelse bygger ju på att alla kommer till tals. Och det finns flera politiska sakområden där olika generationer kan förenas och jobba tillsammans, till exempel för fler bostäder och bättre psykisk hälsa.

Läs hela artikeln här (länk till Dagens Nyheter)