Äldreministern besökte SPF Seniorerna

Äldreminister Lena Hallengren (S) besökte idag SPF Seniorernas förbundskansli för diskussion med förbundsordförande Eva Eriksson och övriga seniororganisationer.

  • Äldreminister Lena Hallengren (S) och SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson

"Jag vill bredda debatten om äldre från omsorg och pensioner till att också omfatta politik för personal och anhöriga", sade ministern som också konstaterade att det finns skäl att låta tekniken träda in i äldreomsorgen, eftersom det kan skapa trygghet och ansvarskänsla.