SPF Seniorerna på Regeringens Pensionärskommitté

Christina Rogestam, förbundsordförande, tillsammans med 1:e vice ordförande Rune Kjernald deltog i Regeringens Pensionärskommitté där kompetensförsörjning och arbetsvillkor inom vård och omsorg stod på agendan.

Förbundsordförande Christina Rogestam och 1:e vice ordförande Rune Kjernald deltog i Regeringens Pensionärskommitté där kompetensförsörjningen inom vård- och omsorg diskuterades med statsrådet Anna Ekström.
Ytterligare en punkt på dagordningen var arbetsvillkoren för fram för allt undersköterskor, liksom de allvarliga signalerna om att många vill lämna yrket.
Socialstyrelsen presenterade ett stöd för yrkesintroduktion av baspersonal inom äldreomsorgen. Detta material lämpar sig väl för SPF Seniorernas representanter i de kommunala pensionärsråden.