Förbundet ber återigen om ursäkt för problemen med nya system

SPF Seniorerna har i över två års tid lagt ned mycket arbete på att ta fram ett nytt medlemsregister, ny webbplats och nytt system för ekonomihantering.

Detta projekt är utan jämförelse det största interna projekt som förbundet har jobbat med, där det främsta syftet är att utveckla medlemsvården, kommunikationen och inte minst de förtroendevaldas arbete i föreningar och distrikt. Under resans gång har vi inom projektet stött på en rad problem som inneburit tuffa utmaningar för förbundet att hantera på alla nivåer. I många fall har det handlat om problem som en majoritet av medlemmarna inte har märkt av, men som har ställt till med stora problem för de förtroendevalda att verka inom sina viktiga uppdrag. Men det är också tyvärr felaktigheter som drabbat ett antal enskilda medlemmar och som ibland också inneburit att man ifrågasätter sitt medlemskap i SPF Seniorerna.

Från förbundsstyrelsens och kansliets sida vill vi framföra vår uppriktiga ursäkt till alla som på olika sätt har blivit drabbade – såväl enskilda medlemmar som förtroendevalda runt om i landet. Det är vår förhoppning och ambition att vi ska komma tillrätta med de problem som finns och att vi under den tid som vi fortsatt arbetar intensivt med problemlösning inte ska göra fler besvikna. Vi hoppas med stor ödmjukhet att alla ni medlemmar och förtroendevalda vill fortsätta ert medlemskap och engagemang i förbundet så att vi tillsammans fortsatt gör skillnad som seniorernas röst.

Christina Rogestam, förbundsordförande
Peter Sikström, generalsekreterare