SPF Seniorerna i Almedalen

Förbundet gör i år en stor satsning i Almedalen för att sprida information och bilda opinion i våra kärnfrågor samt inte minst för att nätverka och underhålla relationer med politiker, beslutsfattare, opinionsbildare och journalister. För första gången samverkar SPF Seniorerna också med PRO, SKPF Pensionärerna och News55 på en gemensam plattform: Äldreforum. Inom ramen för Äldreforum finns både scen och tält med äldrepolitiskt program under hela veckan.

  • I år gör förbundet en stor satsning i Almedalen.

Äldreforum kommer att fokusera på tre huvudfrågor i Almedalen: Seniorers ekonomi, seniorers hälsa och seniordiskriminering. En särskild tidning om arrangemanget tas också fram av News55. Förbundet kommer också som vanligt att ha ett tält på plats, vilket bemannas av kollegor från Gotland och Mellansverige.

SPF Seniorerna samarrangerar även Tillgänglighetsarenan tillsammans med DHR, Parasport Sverige och Hissförbundet. På Tillgänglighetsarenan kommer angelägna frågor som behovet av tillgängliga bostäder och allmänna platser att lyftas. Förbundet kommer också att medverka som paneldeltagare vid flera tillfällen på andra arrangörers aktiviteter samt delta vid ett antal rundabordssamtal under veckan.

Information och beskrivningar av SPF Seniorernas och Äldreforums aktiviteter i Almedalen finns på: www.aldreforum.se

Information och beskrivningar av Tillgänglighetsarenans aktiviteter finns på: https://www.facebook.com/tillganglighetsarenan/