Utökat Rut-avdrag kan underlätta vardagen för seniorer

SPF Seniorerna kommenterar Alliansens förslag på utökat rut-avdrag - positivt och kan underlätta vardagen för många seniorer

- Rut-avdraget är populärt bland seniorer, i vår senaste medlemsundersökning svarar 8 av 10 att de tycker att rut-avdraget bör utvidgas och innefatta fler tjänster som utförs i hemmet. Exempelvis promenadsällskap, hjälp med återvinning, trädgårdstjänster och att flytta större grejer i hemmet. Det skulle kunna underlätta vardagen för många äldre och öka livskvaliteten på äldre dagar, säger Christina Rogestam avgående ordförande för SPF Seniorerna

- SPF Seniorerna menar att dagens förslag från Alliansen är positivt och ett steg i rätt riktning då det innefattar fler tjänster samt möjlighet till ökad avdragsrätt och att köpa rut-tjänster till nära anhöriga. Ett utökat rut-avdrag ska däremot inte ersätta den biståndsbedömda hemtjänst som en del äldre har rätt till, avslutar Christina Rogestam.

SPF Seniorerna har nyligen, tillsammans med Almega, i en artikel i Dagens Industri föreslagit att rut-avdraget just bör utvidgas och inkludera fler tjänster. Läs artikeln här: http://www.di.se/opinion/debatt-lat-pensionarer-dra-av-for-sallskap-och-fotvard/