SPF Seniorernas ledning i möte med civilministern

Under onsdagen träffade SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam och generalsekreterare Peter Sikström civilminister Ardalan Shekarabi.

  • SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström, civilminister Ardalan Shekarabi och SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam

På agendan för mötet stod flera frågor som förbundet arbetar mycket med i sitt påverkansarbete: Pensionärsrådens viktiga roll och funktion, likvärdig vård, digital delaktighet samt inte minst valfrihet som är en viktig kärnfråga för medlemmarna.

- SPF Seniorerna menar att pensionärsrådens engagemang kan bidra till bättre underlag inför beslut i nämnder och fullmäktige. Av den anledningen borde det vara obligatoriskt för kommuner, landsting och regioner att inrätta pensionärsråd. Därför var det också glädjande att statsrådet lyssnade in oss och bad förbundet att återkomma med bra exempel på kommuner där pensionärsrådens insatser gör skillnad, säger Christina Rogestam.