Tisdagens seminarier i Almedalen

Under tisdagen hittar du SPF Seniorerna i Almedalen då vi bland annat diskuterar läkemedel och tillgängliga bostäder.

Idag tisdag 4 juli hittar du SPF Seniorena på och våra representanter följande seminarier och platser i Almedalen:

Klockan 08:00 - 09:00 Vad vill Centerpartiet i pensionsgruppen?
Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_B

Klockan 08:00 - 08:30 Undernäring en dold epidemi i vård och omsorg
Trots skärpta krav på att förebygga undernäring i vård och omsorg är det ett eftersatt område. Det medför onödigt lidande och höga kostnader för samhället. En ny rapport sammanfattar tillståndet av undernäring i vård och omsorg. Den pekar på stora skillnader mellan vårdgivare och regioner.
Christina Rogestam, f d ordförande för SPF Seniorerna deltar i panel.
Plats: Orangeriet, Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Klockan 11:30 - 13:00 Framtidens äldreboenden finns här i dag
Vilka krav ställs på morgondagens äldreboenden? Allt mer aktiva pensionärer vill ha mer än höj- och sänkbara sängar. Med design, teknik och kvalitet kan vi möta behoven inför framtiden. Vi diskuterar nya tankemodeller för att förbättra omvårdnad och boende.
Peter Sikström generalsekretetare SPF Seniorerna deltar i panel.
Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_b

Klockan 14:00 - 14:45 Sverige - tillgängligt och utformat för alla?
Sverige har under många år haft en av världens bästa regelverk för tillgänglighet. Just nu pågår en omfattande översyn av byggreglerna inklusive tillgänglighetskraven.
Fredrik von Platen, sakkunnig inom bostadsfrågor på SPF Seniorerna, deltar i panel.
Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_b

Klockan 15:00 - 15:50 Vem har koll på dina läkemedel?
Felaktig läkemedelsbehandling leder till onödigt lidande och kostar vården närmare 20 mrd kr/år. Hur säkerställer vi en trygg och säker läkemedelsbehandling för landets 2 miljoner pensionärer?
Christina Rogestam, f d ordförande för SPF Seniorerna deltar i panel
Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_b

Klockan 15:00 - 15:45 440 000 tillgängliga bostäder till 2020 – så gör man
Enligt Boverkets prognoser behövs 700 000 nya bostäder byggas under perioden 2015-2025, varav 440 000 redan fram till 2020. Industriellt byggande och våningspåbyggnad i samband med renovering och tillgänglighetsanpassning skulle kunna lösa bostadsbristen på rekordtid om rätt förutsättningar ges.
Plats: Standgatan 30, vid Strand Hotell