Onsdagens seminarier i Almedalen

SPF Seniorerna diskuterar bland annat pensionspengar, nationellt vaccinationsprogram för äldre och pensionärernas krav inför valet.

  • Kom och träffa oss i Almedalen, Visby

Läs om SPF Seniorernas aktiviteter i Almedalen under onsdagen;

Klockan 08.00–09.00, Vad vill Socialdemokraterna i pensionsgruppen?

Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_b

Klockan 09.00–10.00, Vad vill du bli när du blir stor?

På framtidens arbetsmarknad jobbar vi allt längre och byter jobb allt oftare. Vad kan politik, arbetsgivare och facken göra för att ta vara på seniorers arbetsvilja?

Medverkande: Philip Botström (SSU), Sofia Fölster (MUF) riksdagsledamot, Linda Nordlund, opinionsbildare lib, Mats Åkerlind vd Sveriges byggindustrier, Ragnhild Karlsson, Vårdförbundet.

Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_b

Klockan 10.00–11.30, Vad händer med pensionspengarna? Finns det något kvar?

Hur länge håller systemet? En majoritet av arbetsmarknadens parter säger ja till en höjd pensionsålder. Medverkande: Christina Rogestam fd ordf SPF Seniorerna, Ole Settergren, Pensionsmyndigheten, Christina Tallberg, ordf PRO, och Berit Bölander, ordf SKPF Pensionärerna.
Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_b

Klockan 12.00–13.00, Nationell vaccination för äldre – sparar liv och resurser

Sverige saknar ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Trots att det skulle hjälpa många äldre att fortsätta vara friska har regeringen inte agerat. Medverkande: Pauline MacDonald, former National Programme Director, National Health Service, Anders Tegnell, statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten.Christina Rogestam, fd ordf SPF Seniorerna och Christina Tallberg, ordf PRO. Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_b

Klockan 13.30–14.30 Den tysta IT-revolutionen inom äldrevården

Just nu pågår en tyst IT-revolution inom äldrevården. Än så länge har vi bara sett början på denna utveckling som både kan sänka kommunernas kostnader och erbjuda större trygghet för brukarna. Medverkande: Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna, Jonas Ek, projektledare välfärdsteknik Nacka kommun, Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, David Rodriguez, Vital integration, Agneta Aldor, Procube, Maria Khorsand, vd SOS Alarm och Mattias Hindfelt, IT-chef SOS Alarm.
Plats: Korsgatan 6, Hotell Stenugnens innergård.

Klockan 14.00–14.10, Utdelning Årets senior

Medverkande: Marianne Rundström och Christina Rogestam, fd ordf SPF Seniorerna
Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_b

Klockan 14.10–15.00, Obligatoriska råd från äldre! Dags att lagstifta om pensionärsråd?

Pensionärsråd gör det möjligt för kommuner, landsting och regioner att ta del av äldres erfarenheter och synpunkter innan de politiska församlingarna beslutar om saker som rör äldre.

Medverkande: David Fältenius, universitetslektor i statsvetenskap Umeå universitet, Paul Lindvall (M), ordf SKL:s beredning för demokratifrågor, Jan Davidsen, förbundsledare, Pensjonistforbundet, Christina Rogestam, fd. ordf. SPF Seniorerna och Jan Andersson, styrelseledamot PRO.
Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_b

Klockan 15.00–16.00, Pensionärernas krav inför valet

Vi vill sätta fokus på villkoren för dagens och morgondagens pensionärer. En bärande del i villkoren är det nuvarande pensionssystemet som vi vill få belyst – hur slår det egentligen, hur var det tänkt och vad ska det bli i framtiden? Brinnande frågor för många av dagens och morgondagens pensionärer Medverkande: Christina Rogestam fd ordf. SPF Seniorerna, Christina Tallberg, ordf PRO och Berit Bölander, ordf SKPF Pensionärerna. Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_b

Klockan 16.00–16.45 Fokus på äldre

Att planera och bygga rätt bostäder för äldre skapar inte bara högre livskvalitet och ökad rörlighet. Det skapar även vinster för samhället i stort. Vi för ett samtal om samhällsekonomi och välfärdsekonomi i samverkan.

Medverkande: Lena Micko, ordf. SKL, Elias Aguirre, kommunalråd Linköping, Fredrik von Platen, sakkunnig SPF Seniorerna, Jan Andersson, styrelseledamot PRO och Håkan Liljeblad, expert äldreboende Riksbyggen.

Moderator: Cattis Carlén, konceptutvecklare & markstrateg, Riksbyggen

Plats: Teaterskeppet, Visby hamn, kajplats 10

Arr: Riksbyggen