Ekonomi, hälsa och diskriminering av äldre

Förbundet deltar i Almedalen för att sprida och bilda opinion för SPF Seniorernas budskap och för att påverka beslutsfattare och opinionsbildare. Idag rivstartar vi med flera seminarier.

  • #äldreforum

Idag måndag 3 juli hittar du SPF Seniorena på och våra representanter följande seminarier och platser i Almedalen:

Klockan 08:00 - 09:00 Vad vill Liberalerna i pensionsgruppen?
Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_B

Klockan 08:30 - 10:00 "Snart är fler över 65 år an under 16 - kris eller möjlighet"
Christina Rogestam, f d ordförande för SPF Seniorerna deltar tillsammans med representanter från pensionärsorganisationer, forskningsråd, näringsliv, media och politiker om betydelsen av de demografiska förändringarna för hälsa och välbefinnande, äldres synlighet och delaktighet i media och i det politiska beslutsfattandet, möjligheten att arbeta långt fram i livet och om synen på åldrandet ur ett historiskt perspektiv.
Plats: Västsvenska Atrenan, Almedalsparken, Kruttornet

Klockan 09:30 - 10:30 Äldres utsatthet för brott – Vad vet vi och hur kan dessa brott förebyggas och hanteras? 
Äldre utsätts precis som andra grupper i samhället för olika typer av brott. Konsekvensen kan dock slå hårdare och vissa brott kan ge upphov till allvarliga somatiska, psykiska och sociala problem.
Peter Sikström generalsekretetare SPF Seniorerna deltar.
Plats: Tryggare Sveriges Paviljong, Strandvägen, H520

Klockan 10:00 - 11:30 "Varför måste kontanterna bort?"
Den nya digitala ekonomin slår hårt mot de som inte är data- eller mobilkunniga. Banker, penningtransportföretag och butiker vill styra betalningen till kreditkort eller andra digitala betalningslösningar som Swish. Men vad händer med de som känner att de står utanför? Bland dom många pensionärer.
Christina Rogestam, f d ordförande för SPF Seniorerna deltar tillsammans med representanter från pensionärsorganisationer, Svensk Handel med flera.
Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_B

Klockan 11:30-13:00 "Unikt samarbete - enad äldreagenda"
De största pensionärsorganisationerna har drygt 800 000 medlemmar. Det kan innebära tungan på vågen i ett osäkert val år 2018. Många upplever att kärnfrågorna för äldre - som pensionärers ekonomi, hälsa och åldersdiskriminering - inte prioriteras. Det är dags för en enad äldreagenda!
För att råda bot på detta så slår sig PRO, SPF och SKPF samman i ett unikt samarbete: Arena Äldreforum. För första gången så samlas de största pensionärsorganisationerna i Almedalen. De berättar om sina huvudpunkter under kommande vecka, och bjuder in till diskussion och synpunkter. Under valåret 2018 så kommer inte 800 000 röster tiga still.
Medverkande: Christina Tallberg, ordf PRO, Christina Rogestam fd ordf SPF Seniorerna och Berit Bölander, ordf SKPF Pensionärerna.
Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_B

Klockan 13:00-13:55 "När mattkanten är farligare än trafiken – nollvision för fallolyckor bland pensionärer"
Christina Rogestam, f d ordförande för SPF Seniorerna deltar tillsammans med bland annat Christina Tallberg, ordförande för PRO.

Klockan 15:00-16:00 "Hur enar man en tudelad arbetsmarknad?"
Arbetsgivarna skriker efter arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är hög och på Arbetsförmedlingen ökar andelen i utsatta grupper.
Christina Rogestam, f d ordförande för SPF Seniorerna deltar i paneldiskussion.
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal D22