Slutreplik i Aftonbladet om SJ:s extraavgift

Förbundsordförande Christina Rogestams slutreplik till SJ om att den nya extraavgiften riskerar att slå mot en svag grupp

  • Foto: Aftonbladet

Förbundsordförande Christina Rogestam skriver i Aftonbladet:
100 kronor i avgift per biljettköp via telefon, serviceställen eller ombud är en oskäligt hög summa – oavsett ålder. Många äldre letar dessutom billiga biljetter, då kan SJ:s nya avgift utgöra 30–50 procent av biljettens pris, orimligt! 

I sin replik utelämnar SJ de människor som saknar internet och antyder att de är obetydliga. I åldersgruppen fyllda 75 år har endast hälften tillgång till internet och var fjärde hamnar under EU-gränsen för risk för fattigdom. SJ:s nya avgift riskerar att slå mot en svag grupp.

Köp av tågresor bör varken försvåras ur tillgänglighetssynpunkt eller bli dyrare endast beroende på vilket betalningsalternativ man själv föredrar. SJ:s bör avskaffa sin nya avgift.

Läs hela artikeln här