Rundabordssamtal om äldrepolitik med KD:s partiledare

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor deltog i rundabordssamtal om äldrepolitik med ett glatt gäng SPF Seniorerna-medlemmar.

Förbundsordförande Christina Rogestam hälsade KD-ledaren välkommen till SPF Seniorernas förbundskansli och sade att förbundet uppskattar Ebba Busch Thors besök och intresse för att samtala om äldrepolitik.

Ett blandat och glatt gäng SPF Seniorerna-medlemmar fick sen ge sin syn på vad de tycker fungerar och inte fungera med äldrepolitiken idag. Några av frågorna som berördes var den högre skatten på pensionsinkomster, äldreomsorgen, bostäder för seniorer och pensionssystemet.

SPF Seniorernas kommunikationschef Stina Nordström deltog under dagen:
- För SPF Seniorerna är det viktigt att vi får möjlighet att träffa så många partiföreträdare och politiker som möjligt inför valet för att samtala om de äldrepolitiska frågor som medlemmarna tycker är mest angelägna. Dessa insatser är viktiga pusselbitar i vårt påverkansarbete att åstadkomma bättre villkor för alla seniorer.