Nej till regeringens finansskatt

SPF Seniorerna säger nej till förslaget på en finansiell aktivitetsskatt då det riskerar leda till lägre pensioner och dyrare banktjänster.

SPF Seniorerna avslår i ett remissvar till regeringen förslaget på en finansiell aktivitetsskatt då denna riskerar att få negativa konsekvenser i hela sektorn – på såväl banktjänster som försäkringstjänster – och leda till lägre pensioner, förlust av arbetstillfällen och dyrare banktjänster. SPF Seniorerna föreslår att möjligheten att använda kontanta betalmedel uttryckligen ska fastslås som en rättighet i lagstiftning.

Läs remissvaret i sin helhet här