Centerpartiet vill höja medelåldern

Centerpartiet har uppmanat sin partiorganisation att beakta en jämn åldersfördelning då listorna för nästa års val sätts samman. Det framkom då SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam och generalsekreterare Peter Sikström i dag träffade partisekreteraren Michael Arthursson (C).

  • Peter Sikström,generalsekreterare, partisekreteraren Michael Arthursson (C) och SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam

Centerpartiet har uppmanat sin partiorganisation att beakta en jämn åldersfördelning då listorna för nästa års val sätts samman. Det framkom då SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam och generalsekreterare Peter Sikström i dag träffade partisekreteraren Michael Arthursson (C).

Personer som är 65 år och äldre utgör en femtedel av befolkningen och en fjärdedel av väljarkåren – men tyvärr avspeglades det inte på partiernas valsedlar. I valet 2014 var 8,7 procent av Centerpartiets riksdagskandidater 65 år och äldre och av de ledamöter som valdes var bara 4,5 procent över 65 år.

- I dag saknas seniorers erfarenhet i de folkvalda församlingarna. Detta demokratiska underskott är oacceptabelt, säger Christina Rogestam.