Generationsträff för Sverige

I dag träffade förbundsordförande Eva Eriksson representanter för de politiska ungdomsförbunden. Syfte var att finna samsyn i frågor av betydelse för Sverige. Under mötet diskuterades en rad samhällsproblem som engagerar både ungdomar och seniorer: pensionssystemets effekter och tillkortakommanden, bostadsbristen och höga bostadskostnader, psykisk hälsa samt omotiverade åldersgränser. Deltagarna var eniga om att opinionsbildning är ett viktigt verktyg både för att påverka politiken och för att förändra attityder och fördomar.

  • Förbundsordförande Eva Eriksson

- Jag är glad att vi i dag talat bortom parti- och åldersskillnader. Några av de problem som landets unga och äldre möter är gemensamma. En allians mellan generationerna skulle därför bidra både till ett bättre Sverige och stärka ungdomar och seniorer i deras vardag, säger Eva Eriksson.

Med på generationsmötet var förbundsordförandena Magnus Ek (CUF), Joar Forsell (LUF) och Christian Carlsson (KDU), kommunikationschef Amanda Borg (SSU) och fd. generalsekreteraren Dennis Wedin (MUF).