Kongressprotokollet justerat

Idag justerades kongressprotokollet på förbundskansliet

Den 13-15 juni 2017 gick SPF Seniorernas kongress av stapeln i Gävle. Då valde kongressen Eva Eriksson till ny förbundsordförande och fattade en rad viktiga beslut om förbundets verksamhet för de kommande tre åren. Idag justerades kongressprotokollet på förbundskansliet av Ingemar Sandström, Anders Bergsten, Gunvar Grevstig och Anneli Lind tillsammans med protokollförare från kansliet.

Ta del av det justerade protokollet här