SPF Seniorerna vill se fler seniorer på partilistorna till valen 2018

I ett öppet brev till riksdagspartiernas partisekreterare kräver SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam svar från partierna på hur de arbetar för att fler seniorer ska väljas in beslutande församlingar efter valen 2018.

Trots att personer som är 65 år och äldre utgör en femtedel av befolkningen och en fjärdedel av valmanskåren så är den faktiska representationen betydligt lägre. Särskilt allvarligt är det i riksdagen där endast 2,6 procent 65-plussare valdes in år 2014.

SPF Seniorerna anser att till nästa val måste en betydligt högre andel vara 65 år och äldre om dessa församlingar ska kunna kallas representativa. SPF Seniorerna kommer att granska hur partierna arbetar inför valen år 2018 för att få in fler 65-plussare i de folkvalda församlingarna. Följande frågor ställs i breven till partisekreterarna:

- Hur arbetar ert parti för att en rimlig andel seniorer ska finnas med på era listor och i de folkvalda församlingarna efter valet 2018?
- Har ni fastslagit ett mål för vilken andel seniorer som bör finnas på era listor?

Läs brevet i sin helhet här