Thony Björk svarar om Coronavirus och läkemedelsfrågor

Spridningen av coronaviruset har medfört att vi som är årsrika rekommenderas att stanna hemma och att undvika sociala kontakter. Vad kan man då göra för att säkerställa tillgång till de läkemedel man behöver? Thony Björk, sakkunnig läkemedel hos SPF Seniorerna, svarar på vanliga frågor

Finns det risk för läkemedelsbrist?
– Vi kan konstatera att det just nu inte råder brist på läkemedel på apoteken med anledning av coronautbrottet. Det finns alltså ingen anledning till hamstring.

Men vissa begränsningar gäller väl?
– Ja, Sveriges Apoteksförening och Läkemedelsverket har kommit överens om att begränsa viss försäljning av läkemedel för att undvika en bristsituation. Redan finns en begränsning av försäljning av receptfria läkemedel som innehåller paracetamol i tablettform (t ex Alvedon) till maximalt tre förpackningar.

Finns det regler för receptbelagda läkemedel nu?
– Vad gäller receptbelagda läkemedel får man köpa läkemedel för maximalt 90 dagars förbrukning och två tredjedelar av tiden måste ha gått sedan senaste uttaget, som ju var tänkt att räcka i 90 dagar. Detta gäller sedan länge för att få läkemedlen inom läkemedelsförmånen. Det man nu kommit överens om är att samma regler skall gälla även köp utan förmån, d.v.s. även om man har ett giltigt recept och är villig att betala hela kostnaden själv, så skall samma regelverk tillämpas.

Hur kan man få hjälp att få ut läkemedel när man själv inte kan gå till apoteket?
– Det finns två vägar: ge en fullmakt till en anhörig/god vän eller genom bådas legitimation.

– Fullmaktsalternativet är ett sätt att få tillgång till de receptläkemedel man behöver är att ordna med en fullmakt så att någon annan kan hämta ut dina mediciner. Detta kan bl.a. göras genom att fylla i en fullmakt som hämtas från e-hälsomyndigheten (EHM).

Klicka här för att ladda ner fullmakten

Där finns också instruktioner hur du skall göra för att fylla i fullmakten korrekt. Fullmakt kan registreras on-line eller genom att ta med en ifylld fullmakt till apoteket.
På apotekens hemsidor finns också instruktioner om hur du skall göra för att ordna med en fullmakt. Med en fullmakt kan alla apoteksärenden skötas, såväl på apotek som köp on-line.

– Ett annat alternativ är att det går också att hämta ut receptläkemedel på apotek om man tar med legitimation för den receptet gäller samt för ombudet. Då behöver du veta exakt vilket läkemedel som ska hämtas.

Kan man beställa receptbelagda läkemedel på nätet?
– Javisst, du kan beställa dina receptläkemedel på nätet för hemleverans. Då krävs att man har e-legitimation. Alla apotek ger möjlighet att beställa via e-handel och det finns apotek som specialiserat sig på näthandel. Du kan ofta välja att hämta ut läkemedlet på ditt apotek eller få det hemskickat, beroende på vilket apotek du kontaktar.

Hur gör man med förnyelse av recept i dessa tider?
– Om receptet gått ut och du behöver ett nytt recept skall du i första hand kontakta din läkare eller din vårdcentral. Det kan ske via telefon eller via Vårdguiden www.1177.se. Det finns idag också s.k. nätdoktorer som kan kontaktas och som kan förskriva receptläkemedel.