Oroande med Corona-smitta i äldreomsorgen

Förbundsordförande Eva Eriksson: Vi ser med oro på att Corona-smittan har tagit sig in i äldreomsorgen. Det är självklart att äldreomsorgens personal måste ha skyddsutrustning för att skydda sig själva och de äldre, och vi stödjer fackförbundet Kommunals krav.

  • – Det är självklart att äldreomsorgens personal måste ha skyddsutrustning för att skydda sig själva och de äldre, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Förbundsordförande Eva Eriksson:

- Vi följer utvecklingen och ser med oro på att Corona-smittan har tagit sig in i äldreomsorgen runt om i landet, inte minst i Stockholm. Vi anser att det är självklart att äldreomsorgens personal måste ha skyddsutrustning för att skydda sig själva och de äldre, och vi stödjer fackförbundet Kommunals krav i detta sammanhang.

- Det är vår bestämda mening att skyddsutrustning till omsorgspersonalen måste prioriteras – det är avgörande för att både personal och omsorgstagare ska kunna känna sig trygga. Det får inte finnas något tvivel, och detta gäller självfallet både i hemtjänsten och på särskilda boenden.

- Det är förståeligt och förefaller tyvärr nödvändigt med besöksförbud på boenden. Samtidigt är det mycket viktigt att motverka isolering för de som berörs. Vi har redan sett fina exempel på personal som på egen hand hjälper till med videosamtal till anhöriga. Likaså finns kommuner där detta redan fungerar, och elektronikaffärer som skänker digitala verktyg till boenden. Vi uppmanar alla kommuner i landet att se till så att ensamhet kan motverkas när besöksförbud nu råder, exempelvis genom videosamtal mellan boende och deras anhöriga. När detta inte räcker, t ex med mycket oroliga boende som inte förstår vad som pågår, bör det finnas en möjlighet för dispens för ett väl kontrollerat besök av anhörig.