SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström träffar kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Idag den 18 mars deltog SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström i ett möte med kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) med anledning av coronaviruset.

– Vi följer myndigheternas rekommendationer och har ställt in alla aktiviteter i samtliga distrikt i landet eftersom majoriteten av våra medlemmar är i riskgruppen, säger Peter Sikström.

– En av våra stora utmaningar är den ofrivilliga ensamheten och isoleringen hos våra medlemmar. Det är något som redan innan Corona var ett problem, och när våra aktiviteter ställs in blir läget ännu värre. Därför gör vi nu vad vi kan för att hjälpa till med ringkedjor och digitala möten, men vi har inte tillräckliga resurser och behöver därför stöd. Vi har även ett stort tryck på oss när det gäller att svara på frågor från allmänheten. Det nationella informationsnumret räcker inte riktigt till, och många söker sig därför till oss för att få svar på sina frågor, avslutar Peter Sikström.
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) tackade för de insatser som civilsamhället gör.