Frågor och svar i Corona-tider om vård och omsorg med Gösta Bucht

Gösta Bucht, sakkunnig vård- och omsorgsfrågor hos SPF Seniorerna, svarar på vanliga frågor som rör äldreomsorg och sjukvård i Corona-tider.

  • Gösta Bucht, sakkunnig vård- och omsorgsfrågor hos SPF Seniorerna. Foto: Edel Puntonet.

Varför ska jag isolera mig bara för att jag är 70+? Varför är seniorer en riskgrupp?
Även om de flesta av oss känner sig friska vid 70 så har immunförsvaret, lungorna, hjärtat tappat lite av sin funktion. Reservkapaciteten som vi inte behöver annat än i krissituationer har minskat. Det gör att det är större en risk för oss att bli svårt sjuka.

Är det smittsäkert att hemtjänsten kommer hem till mig?
Ja, det får inte vara någon tvekan om det, även om bristen på skyddsmaterial gör det svårare. Ingen hemtjänstpersonal med minsta tecken på sjukdom får jobba och de som jobbar ska tvätta händer/använda handsprit innan de gör något hos dig. Om du är sjuk i Corona så måste de ha skyddsutrustning.

Hur gör jag om jag behöver träffa läkare/gå till vårdcentralen?
Om du är i behov av bokningsbar tid och uppfyller kriterierna för riskgrupp ska du först kontakta din vårdcentral. Ring eller titta på deras hemsida, där skall det stå hur du kontaktar dem. Om du är sjuk bör du ringa 1177 och höra hur du skall göra innan du far iväg till en vårdcentral. Är du akut sjuk ring 112.

Om man måste till sjukhus som senior, får man samma vård som yngre då - spelar åldern någon roll?
Riksdagen beslöt redan 1997 om en prioriteringsordning i vården och i den finns det inget om att vår kronologiska ålder (vår faktiska ålder) skall få spela någon roll. Den som har störst behov av vård skall prioriteras. Nu i Coronatider när man förväntar sig ett högt tryck på intensivvården har Socialstyrelsen förtydligat dessa principer. Det är fortfarande så att det är behovet av vård och den biologiska åldern (det vill säga hur din kropp mår och fungerar, inte hur många år du är) som skall styra alla beslut om vård, inte den kronologiska. I nyhetsflödet framförs risken av att äldre riskerar att nedprioriteras när det blir hårt tryck på intensivvårdsplatser. Äldre som grupp eller kronologisk ålder finns absolut inte med som skäl i prioriteringen.
Som svar på frågan: Ja, äldres behov av vård prioriteras på samma villkor som yngres, din kronologiska ålder spelar inte någon roll.

Med besöksförbud på särskilda boenden, hur ska man då hålla kontakt med sina anhöriga?
Det är naturligtvis ett stort problem som är svårlöst. Ring ofta, har ni en modern mobil så, använd t ex Facetime för videosamtal. Om din anhörige har tillgång till dator så är Skype enkelt att använda. Jag vet dessutom att man kan få "dispens" att göra ett besök men då med extra försiktighetsåtgärder. Detta har man använt framförallt om den anhörige är orolig, ledsen och har en demenssjukdom som ju gör att de inte förstår situationen.

Kan man inte ens gå och handla mat när där är få andra kunder i affären?
Jo, det kan man om man är försiktig och tar hänsyn till alla försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten har informerat om. Vissa butiker har också börjat med särskilda tider för äldre oftast på morgonen. Det bästa rådet i dessa tider för de som har möjlighet är att näthandla  eller be yngre bekanta/grannar/anhöriga att hjälpa till med ens matinköp.

Blir planerade operationer av t ex höftled inställda nu?
Ja, det är det stor risk för. Man vågar inte operera då det innebär att intensivvårdsplatser då blir upptagna och man vet att behovet av dessa platser mycket fort kan bli stort.

Hur kan man motverka isolering och ensamhet i dessa tider och varför är det viktigt?
Lev som vanligt men se till att minska de fysiska sociala kontakterna - det är lätt sagt men lite svårare att göra. Ring vänner och släktingar, lägg upp telefonkedjor, använd digitala medel som Skype, Facetime mm för att hålla kontakten. Ju mer du kontaktar andra desto fler hör av sig till dig. Vi på SPF Seniorerna har tagit fram listor med tips på digitala  och traditionella  aktiviteter för seniorer i dessa Corona-tider. Det är dessutom inte förbjudet att träffa sina vänner, men gör det utomhus och med några meter emellan er. Ta en promenad tillsammans, men håll avstånd.