Eva Eriksson i videokonferens med statsminister Stefan Löfven

Med anledning av coronakrisen höll i dag statsministern och vice statsministern videokonferens med landets tre största seniororganisationer. Med vid mötet var även Sara Byfors från Folkhälsomyndigheten. Eva Eriksson, förbundsordförande, framförde SPF Seniorernas syn på en rad frågor kopplade till utbrottet av coronaviruset.

– Det gläder mig att våra medlemmar undviker sociala kontakter och därmed tar ansvar för sig själv och sina medmänniskor. Jag är imponerad, stolt och glad över all den tid som läggs ner och den solidaritet som nu visas varandra. Vi känner i dag ett stort ansvar även för de seniorer som inte är med i någon organisation. Men med våra begränsade resurser har vi det svårt att svara upp mot efterfrågan när många fler hör av sig. SPF Seniorerna arbetar för högtryck med att nå medlemmar med information och tips om hur man klarar ett liv i isolering och med att stötta de som känner oro. Stöd behövs till seniororganisationer för att öka den digitala kompetensen bland äldre. Med teknikens hjälp kan vi minska den ofrivilliga ensamheten och tristessen i isoleringen, säger Eva Eriksson.