Webbmöte med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) om äldreomsorgen

Förbundsordförande Eva Eriksson deltog på tisdagen 2 juni i ett webbmöte om äldreomsorgen med representanter för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Samtalet kretsade kring framtidens utmaningar inom äldreomsorgen, arbete med smittspridningsrisker samt samarbete och meningsutbyte mellan seniororganisationer och SKR.

– Vi pratade om vilka signaler vi får från medlemmar och andra kring äldreomsorgen men också om hur medlemmarna upplever isoleringen. En annan fråga vi kom in på var svårigheten med att minska risk för smittspridning när det gäller dementa omsorgstagare. När det gäller utmaningarna inom äldreomsorgen var jag tydlig med att det är avgörande att stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen, säger Eva Eriksson.

Från initiativtagaren SKR deltog Greger Bengtsson och Emma Henriksson, med på mötet var även PRO.