Ge vaccin mot lunginflammation till alla över 65 år – Gemensamt brev till Folkhälsomyndigheten

I ljuset av rådande pandemi tar vi på nytt upp frågan om vaccination mot invasiv
pneumokocksjukdom. SPF Seniorerna har idag tillsammans med övriga seniororganisationer överlämnat ett öppet brev till Folkhälsomyndigheten.

Seniororganisationerna har i flera år arbetat för ett äldrevaccinationsprogram som inkluderar vaccination mot pneumokock, bältros och säsongsinfluensa. Personer över 65 år är en särskilt sårbar grupp för pneumokocker. Vi betonar att vaccination handlar om att värna seniorers hälsa, samtidigt som Sveriges ansträngda sjukvård avlastas genom att sjukdom som kräver vård förhindras. Därmed lönar sig en investering i kostnadsfri vaccination mot pneumokocker både ur ett hälsofrämjande och samhällsekonomiskt perspektiv.

Klicka här för att läsa hela brevet