IVO:s granskning visar på stora skillnader mellan kommuner

Nästan hälften av Sveriges alla dödsfall med covid-19 under första halvåret har skett på äldreboenden. IVO:s granskning visar dock på stora skillnader i hur kommunerna drabbats. SPF Seniorerna kommer följa IVO:s fortsatta tillsyn och granskning för att identifiera behov av förändringar och utkräva ansvar.

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson uppmanar alla att skriva under vårt äldreomsorgsupprop för att sätta högre tryck på politiker i kommuner, regioner, riksdag och regering.

IVO:s granskning av första halvåret med coronapandemin visar bland annat att 40 av Sveriges 290 kommunerna står för nästan 70 procent av alla dödsfallen. De höga dödstalen beror inte bara på smittspridningen. Det finns kommuner med allmän smittspridning som har lägre dödstal. IVO konstaterar att det troligen också är en fråga om skicklighet och kompetens. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) i kommunerna efterlyser mer kontakt och stöd från regionerna.

Flera regioner uppger att det gjordes generella bedömningar i början av pandemin, som sade att äldre i första hand skulle vårdas i hemmet eller på äldreboenden även om det fanns behov av sjukhusvård.

Av de 40 mest drabbade kommunerna uppger 40 procent att man saknar fullständiga förutsättningar till individuell medicinsk bedömning och behandling kopplat till covid-19. I landets övriga 250 kommuner anger var tredje att man saknar förutsättningar. Det är nu absolut nödvändigt att erfarenheterna från de äldreboenden som klarat sig bra genom den första smittvågen delas så att andra boenden kan lära sig att bättre möta smittan i framtiden. IVO:s granskning understryker behovet av medicinsk kompetens och ledning i äldrevården. SPF Seniorerna kommer följa IVO fortsatta tillsyn och granskning för att identifiera behov av förändringar och utkräva ansvar.

Klicka här för att skriva under SPF Seniorernas upprop för äldreomsorgen

Klicka här för att läsa mer om IVO:s granskning