Det går inte att stuva undan en hel åldersgrupp hur länge som helst

Sverige har utmärkt sig i världen när det gäller att ha specifika förhållningsorder för 70-plussare, samt de långvariga besöksförbuden på landets äldreboenden. Nu har många seniorer börjat tröttna på att få ta den hårdaste smällen och kräver ett större engagemang i samhället för att människor i riskgrupper ska få ökad livskvalitet under pandemin.

  • – Vi vill se fler konkreta lösningar och förslag från våra riksdagspartier som handlar om hur människor i riskgrupper kan få ett bättre liv under pandemin, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

– Det är helt enkelt dags att Sveriges seniorer hamnar i centrum för Sveriges coronastrategi, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson. Det går inte att stuva undan en hel åldersgrupp hur länge som helst. Vi välkomnar att Moderaterna nu har börjat att engagera sig i frågan, men vi vill se fler konkreta lösningar och förslag från våra riksdagspartier som handlar om hur människor i riskgrupper kan få ett bättre liv under pandemin.

– Det kan handla om att väga risken för corona mot andra hälsorisker på äldreboenden, men det kan också handla om att hitta medel för säkra transporter och sammankomster. Inte minst bör strategin handla om hur vi kan få ner smittan i samhället så mycket som möjligt så att seniorer ska kunna röra sig fritt i samhället utan att känna oro, och att vi inte ska behöva offra kontakter med vänner och familj.

– Förutom ett större engagemang från Sveriges politiker efterfrågar vi också mer "brainstorming" i samhället kring detta. Under våren togs många initiativ för att underlätta för isolerade äldre att få hem mat utan att behöva besöka affärer. Det togs också många initiativ så att riskgrupper skulle kunna hålla kontakt digitalt. Men nu vill vi också se lösningar som handlar om att underlätta för riskgrupper att leva ett mer normalt liv. Med hjälp av kreativt tänkande går det att kläcka idéer för många situationer i det dagliga livet.