Socialstyrelsens undersökning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden

Socialstyrelsen har sedan 2013 årligen genomfört den nationella undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Nu är resultatet från 2019 års undersökning klar.

Undersökningen visar att de flesta med äldreomsorg anser att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen. De flesta anser också att personalen brukar ha tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter hos dem. Drygt hälften upplever att de har besvär av ensamhet, vilket är oförändrat sedan föregående års undersökning. Det är fortsatt stora skillnader mellan kommuner och mellan verksamheter inom en och samma kommun. Äldreomsorgen är bra på att tillgodose fysiska behov men behöver ges förutsättningar för att även tillgodose sociala behov. 

Klicka här för att läsa rapporten 

Här hittar du alla bilagor som visar resultat på både nationell och lokal nivå