Tips för att motverka fallolyckor

Visste du att fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i Sverige? Alla kan falla, men
antalet som faller ökar med åldern och de flesta olyckorna sker i hemmet. Vi har samlat Socialstyrelsens tips på hur vi med mat, motion, genom att ha koll på mediciner och säkra våra hem, kan förebygga fallolyckor.