SPF Seniorerna medverkar på internationell konferens om fallolyckor

Världsledande forskare, politiker och beslutsfattare från Europa är samlade i Umeå 1-2 oktober för att dela de senaste kunskaperna om fallförebyggande arbete. Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnig i vård och omsorgsfrågor, medverkar och talar under titeln "Talking about my generation".

  • Gösta Bucht, sakunnig vård och omsorg hos SPF Seniorerna.

Konferensens målgrupp är forskare, beslutsfattare, politiker, vårdpersonal, utvecklingsledare, företag och andra som arbetar med att minska fallskadorna i befolkningen.