Nyttan av utpekade läkemedel uppväger eventuell risk för fall

Gösta Bucht, sakkunnig för SPF Seniorerna i vård och omsorgsfrågor, reagerar tillsammans med flera läkare och professorer över Socialstyrelsens utpekande av vissa läkemedelsgrupper som påstås öka risken att falla.

I en debattartikel i läkartidningen så framförs att nyttan av dessa läkemedel är tydlig och att det för de flesta skulle orsaka med skada än nytta att sluta med sina läkemedel. Gösta menar även att fokus tas från de åtgärder som vi vet har effekt för att minska risken för fall och frakturer.

Klicka här för att läsa artikeln