Möte med representanter från riksdagens socialutskott

SPF Seniorerna träffade i dag Moderaterna och Kristdemokraterna i riksdagens socialutskott. Vid mötet medverkade utskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD), gruppledaren Camilla Waltersson Grönvall (M) samt ledamöterna Ulrika Heindorff och Lars-Arne Staxäng, båda (M).

  • Thony Björk och Gösta Bucht från SPF Seniorerna träffade Camilla Waltersson Grönvall, Acko Ankarberg Johansson, Lars-Arne Staxäng och Ulrika Heindorff från Riksdagens socialutskott.

Under mötet diskuterades priset för seniorers ofrivilliga ensamhet, psykisk hälsa, fallprevention, diskriminerande åldersgränser, kvalitet i vård och omsorg, behovet av en primärvårdsreform och nödvändigheten av ett äldrevaccinationsprogram.

– Politiker försvarar diskriminerande åldersgränser för vissa behandlingar med att evidens saknas. Men sådana uttalanden förpliktigar. Jag underströk därför behovet att forskning om oss äldre, så att även vi får tillgång till relevanta terapier och metoder, säger Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård och omsorg.

– Sedan tre år tillbaka har regeringen ett färdigt förslag för kostnadsfri nationell vaccinering mot influensa och pneumokock. Jag uppmanade ledamöterna att ansluta sig till vår fråga: Varför händer inget?, säger Thony Björk, SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor.

Läs mer om mötet här