Socialstyrelsen uppvaktades

– Ta bort åldersgränserna i screening för bröst- och livmoderhalscancer! Cancer tar inte ledigt bara för att man fyllt 65 eller 75, sa SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson då hon tillsammans med Alexandra Charles, ordförande i 1,6- och 2,6-miljonerklubben, i dag uppvaktade Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

  • Michaela Prochazka, Socialstyrelsens samordnare äldrefrågor, Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör och Alexandra Charles, ordförande i 1,6- och 2,6-miljonerklubben. Foto:Martin Engman.

Andra frågor som avhandlades vid uppvaktningen var äldreforskning, civilsamhällets roll, välfärdsteknik, samt kompetens och kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Det sistnämnda gäller särskilt kompetens i geriatrik, gerontologi samt i svenska språket och kulturen. Med vid uppvaktningen var också SPF Seniorernas samhällspolitiske chef Martin Engman. 

Bakgrund

Screening med mammografi för att upptäcka bröstcancer är ett nationellt screeningprogram och avgiftsfritt för kvinnor i åldern 40–74 år. Under 2017 rapporterades 12 050 tumörer och året dessförinnan 10 479. Cirka 2 000 kvinnor över 75 år diagnosticeras med bröstcancer varje år.
Screening för att upptäcka livmoderhalscancer är ett nationellt screeningprogram och avgiftsfritt för kvinnor i åldern 23–64 år. Under 2017 rapporterades 11 499 tumörer och året dessförinnan 6 600. Risken att få livmoderhalscancer för kvinnor över 64 år är förhöjd.
Statens medicinsk-etiska råd anser att åldersgränser i screeningprogram är diskriminerande.

1,6- och 2,6-miljonerklubben är en ideell organisation för kvinnors hälsa och välmående med 25 000 medlemmar, vilket är en av landets största icke-politiska kvinnoföreningar. Klubben informerar och bildar opinion, stödjer forskning och utbildning om kvinnors sjukdomar och hälsa.

SPF Seniorerna är en av Sveriges största ideella organisationer med 260 000 medlemmar över hela landet och Sveriges äldsta seniororganisation, bildad 1939. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och organiserar alla som har någon form av pension och deras partner.