Regeringen måste tillsätta en kriskommission för äldreomsorgen nu

Tidningen Kommunalarbetaren har i en granskning kommit fram till att sex av tio kommuner sparar på äldreomsorgen i år, och att det framöver väntas bli ännu värre. SPF Seniorerna anser att det är förfärligt och att regeringen omgående måste tillsätta en kriskommission för äldreomsorgen.

  • Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna

– Det är förfärligt att det på många håll i landet sparas in på äldreomsorgen, det är sköra äldre och deras anhöriga som drabbas och personalen tvingas gå på knäna i ännu större utsträckning. Det är fullständigt ohållbart som det är redan idag. Kommunerna flaggar för att det kan bli ännu värre och att de behöver ökade statsbidrag. SPF Seniorerna stödjer detta men vill samtidigt betona att kommuner och regioner då måste visa att de menar allvar med att prioritera just äldreomsorgen, säger Eva Eriksson förbundsordförande SPF Seniorerna.

– Regeringen måste skyndsamt öka statsbidragen men också omgående tillsätta en kriskommission för äldreomsorgen. En kriskommission som måste analysera dagens situation och snabbt komma med prioriteringar för att förbättra situationen. Man ska inte behöva oroa sig för att behöva samhällets stöd på äldre dagar eller känna att man inte orkar arbeta i äldreomsorgen, men tyvärr är det där vi hamnat. Detta är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Vi som seniororganisation är beredda att bidra genom samverkan, erfarenhet och insatser för att vi ska få en värdig äldreomsorg runt om i landet, avslutar Eva Eriksson förbundsordförande SPF Seniorerna.

Tidningen Kommunalarbetarens artikel finns att läsa här