Pensionärsorganisationerna och Riksidrottsförbundet uppmanar regeringen att satsa på äldrelyftet

Det är både märkligt och synd att regeringen och dess samarbetspartier valt bort den utlovade satsningen på friskvård för seniorer. Därför uppmanar pensionärsorganisationerna och Riksidrottsförbundet regeringen att göra verklighet av satsningen i höstbudgeten.

Samhället behöver göra mer för att stimulera äldres fysiska aktivitet men också mer för att nå fler äldre som av olika orsaker inte rör på sig. Här krävs bättre tillgänglighet till olika mötesplatser, rimliga träningsavgifter inte minst för de med låg inkomst och att kunna bygga upp en struktur för att nå äldre som inte sysslar med fysisk aktivitet att komma igång med det. I detta sammanhang är vi överens och vill kunna göra mer och genomföra verkningsfulla insatser. Vi hoppas att regeringen och dess samarbetspartier nu har tänkt om och föreslår ett statligt stöd till ett äldrelyft i höstbudgeten.

Uppmaningen publicerades den 21 augusti i Dagens Samhälle och skrivs under av Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet SISU Idrottsutbildarna, Christina Tallberg, ordförande PRO, Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, Berit Bölander, förbundsordförande SKPF Pensionärerna och Monica Blomberg,
förbundsordförande Riksförbundet pensionärsgemenskap RPG. 

Klicka här för att läsa opinionstexten i dess helhet