Äldreomsorgen kan drabbas av utdragen regeringsbildning

SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström i Expressen om konsekvenserna för äldreomsorgen när regeringsbildandet drar ut på tiden och utbetalningen av statsbidrag riskerar att inte bli av.

I regeringens övergångsbudget saknas 5 miljarder kronor i statsbidrag till kommuner och landsting. Det kan slå hårt mot kommunernas äldreomsorg, där plats- och personalbrist redan är ett bekymmer.

- Vi är oerhört oroade att det kommer att drabba de äldre negativt. Alla tecken visar på att äldreomsorgen är underbemannad och att det inte finns resurser. Det här var pengar man hade räknat med i kommunerna, säger Peter Sikström, generalsekreterare på SPF Seniorerna.

Läs hela artikeln här