SPF Seniorerna tar ställning mot undernäring

Undernäring är ett stort folkhälsoproblem som nästan ingen talar om. Så många som 400 000 svenskar ligger i riskzonen för att drabbas. Därför går SPF Seniorerna nu samman med Nutritionsnätverket i kampanjen ”Nolltolerans mot undernäring”. Kampanjen bygger på en ny rapport som kartlagt problemen.

Kampanjen "Nolltolerans mot undernäring" vill öka medvetenheten och kunskapen kring detta stora och dolda folkhälsoproblem som nästan ingen pratar om.

– Problemet är mycket större än vad vi kunde föreställa oss och det som oroar oss är att det inom vården och omsorgen tycks saknas en djupare förståelse för undernäring som samhällsproblem. Vi behöver en kraftsamling på alla nivåer för att komma åt problemet, säger Eva Eriksson, förbundsordförande på SPF Seniorerna.

Kampanjen drivs i samarbete med Nutritionsnätverket. Det är ett branschnätverk grundat av Fresenius Kabi, Nutricia och NestléHealthScience. Tillsammans arbetar för att ge en djupare förståelse av undernäring som samhällsproblem. Varför det uppstår, vad det leder till och vad som kan göras åt det.


Vad är då undernäring?
Undernäring är ofta en följd av sjukdom och leder till trötthet och minskad motivation att äta. Eftersom risken för sjukdom ökar ju med stigande ålder, utgör äldre en särskild riskgrupp för att utveckla undernäring. Undernäring leder till lägre livskvalitet, längre vårdtider och stora samhälleliga kostnader. Vill det sig riktigt illa kan det dessutom leda till förtida död.

– Med kampanjen hoppas vi se en satsning på fler dietisttjänster, att personal utbildas och att måltiden ges mer utrymme. Dessutom vill vi att kvalitetsmål för arbetet med undernäring införs och att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp de föreskrifter som infördes 2014 om vårdens och omsorgens arbete med att förebygga och behandla undernäring, avslutar Eva Eriksson.

Klicka här för att läsa mer om kampanjen