SPF Seniorerna kritiserar kommande LSS-utredning

Regeringens utredare i den kommande LSS-utredningen föreslår bland annat att äldre över åttio år inte ska ha rätt till personlig assistans. SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson är starkt kritisk till förslaget:

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson

- SPF Seniorerna har länge påtalat det orättfärdiga i att äldre enligt socialtjänstlagen bara har rätt till skälig levnadsnivå – och inte goda levnadsvillkor enligt LSS. Vår tidigare kritik accentueras nu än mer när vi ser förslaget från regeringens utredare i LSS-utredningen. Ålder har inget med rätten till delaktighet i samhället att göra – som ju lagen står för.

- Vi menar att det är orimligt att överhuvudtaget sätta rigida åldersgränser när det gäller behoven av vård och omsorg. I första hand ska det vara individens behov som får styra. Men kommunerna kan idag dessvärre låta budget gå före individuella behov, medmänsklighet och trygghet.

- Det är också lätt att se orättvisan i förslaget, där en person som är 64 år kan få stöd enligt LSS som denna får behålla efter fyllda 65, medan en nybliven 65-åring med exakt samma sjukdom eller funktionsnedsättning är hänvisad till äldreomsorgens skäliga levnadsnivå. Ingen blir heller gladare av att orättvisan försvinner när båda personerna fyller 80 år. Då får nämligen båda det lika illa, eftersom ingen som passerar 80 längre ska ha rätt till personliga assistenter, enligt förslaget.