"Diskriminering av kvinnor i högre åldrar"

Endast kvinnor upp till 64 år ska få gratis kallelse till provtagning för livmoderhalscancer. Trots att äldre kvinnor löper stor risk att drabbas. Det är en diskriminering av kvinnor i högre åldrar, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson i Expressen.