Färre olämpliga läkemedel till seniorer

Andelen olämpliga läkemedel hos seniorer minskar stadigt. Det visar statistik som projektet Koll på läkemedel publicerar i dag.

Sedan projektet startades för sex år sedan har andelen olämpliga läkemedel till de allra äldsta minskat från 32 procent (2010) till 16,4 procent 2016. Men skillnaderna i landet är stora. Kommunen med störst andel olämpliga läkemedel bland personer över 80 år är Öckerö: 26,7 procent. Sorsele ligger i andra änden av listan, med en andel på 8,5 procent. Alla kommuner visar en positiv trend sedan Koll på läkemedel började redovisa statistiken 2010. Det är vanligare att kvinnor över 80 år får olämpliga läkemedel förskrivna än motsvarande grupp bland männen. Snittet för kvinnor över 80 i hela landet var 17,8 procent 2016 och snittet för män över 80 år var 14,2 procent.

– Det positiva resultatet visaren ökad medvetenhet om olämpliga läkemedel. Men skillnaderna i förskrivningen mellan kvinnor och män, mellan kommuner och mellan landsting, är för stora. Här krävs att sjukvårdshuvudmännen arbetar systematiskt och målmedvetet för en bättre läkemedelsbehandling för äldre, säger Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg, SPF Seniorerna.

Läs mer om projektet Koll på läkemedel här