Gösta Bucht i SR Ekot om nattbemanning på särskilda boenden

Gösta Bucht, sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor, medverkade i SR Ekot om nattbemanning på särskilda boenden

Nattbemanningen på landets särskilda boenden har granskats av Inspektionen av vård och omsorg med nedslående resultat.

Gösta Bucht kommenterar: "Man har lämnat de gamla ensamma på nätterna. Det var ju tanken att det skulle upphöra med den förordningen som trädde kraft i april förra året."

Lyssna på hela inslaget genom att klicka här