Låt landsting bestämma universitetssjukvården

Landstingen ska själva få avgöra om de vill överlåta driften av hälso- och sjukvård vid universitetssjukhus till någon annan. Så fungerar det i dag och så vill SPF Seniorerna att det ska fungera även fortsättningsvis.

  • Rosenbad, Stockholm fotograf Martina Huber

 Det framgår av förbundets yttrande över en remiss där socialdepartementet föreslår att landstingen och regionerna inte ska få överlämna uppgiften till någon annan. Förbundet betonar för Regeringskansliet att ingenting framkommit i remissen som stöder att nuvarande ordning bör ändras.

SPF Seniorernas remissvar i sin helhet