SPF Seniorernas undersökning om hemtjänstmaten: små möjligheter för äldre att påverka maten

Av svaren framgår bland annat att det endast är i 13 procent av landets kommuner som äldre med mat från hemtjänsten har möjlighet att välja bland olika matleverantörer.

SPF Seniorerna har genomfört en enkätundersökning till landets kommuner om maten inom äldreomsorgen. 253 av 290 kommuner besvarade enkäten.

Av svaren framgår bland annat att det endast är i 13 procent av landets kommuner som äldre med mat från hemtjänsten har möjlighet att välja bland olika matleverantörer. De som inte kan välja erbjuds kalla matlådor i 52 procent av de resterande kommunerna. I ungefär hälften av kommunerna kan seniorer välja mellan fler än två måltidsalternativ per dag. Men i två tredjedelar av kommunerna kan äldre inte önska en särskild maträtt.

SPF Seniorerna menar att följande bör göras:
- Genomför en nationell kvalitetssatsning på äldres måltider, med tydliga ramar och krav
- Öka äldres möjlighet att påverka måltiderna i äldreomsorgen, t ex genom att kunna välja mellan olika matleverantörer
- Individanpassa maten inom omsorgen i så stor utsträckning som möjligt

Klicka här för att ta del av undersökningen