’Koll på läkemedel’ fortsätter

SPF Seniorerna och PRO har av regeringen tilldelats 400 000 kronor för att under 2016 fortsätta driva projektet Koll på läkemedel tillsammans med Apoteket AB.

  • Koll på läkemedel

I sitt beslut aviserar regeringen sin vilja att även bevilja 600 000 kronor för projektet under 2017. Samarbetet syftar liksom tidigare till att minska användningen av läkemedel som är olämpliga för äldre och att öka vårdens och omsorgens läkemedelsgenomgångar med äldre. Nytt är att projektet denna gång också utvidgats till att minska fallskador till följd av medicinering och analysera och informera om läkemedelsbehandling och fallolyckor med hänsyn till kön.

Sedan projektet inleddes 2009 har användningen av läkemedel som är olämpliga för äldre halverats.