Välkommet, men löser inte bristerna i systemet, krävs både social och finansiell stabilitet

Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar dagens besked kring avskaffad pensionärsskatt och inkomstpensionstillägget: vi välkomnar dagens besked även om det var förväntat, men det löser inte bristerna i pensionssystemet utan vi måste bygga ett system som är både socialt och finansiellt stabilt

"Välkomna besked, men löser inte bristerna – vi behöver ett pensionssystem som är både socialt och finansiellt stabilt" Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna, kommenterar:

– Det är positivt att den högre skatten på pensioner som fortfarande existerar kommer att avskaffas, som berör de med pensioner på cirka 18 000 kronor och högre. Det har vi väntat på och kämpat för länge i SPF Seniorerna. Däremot menar vi att det sker för långsamt, inför valet 2018 löd löftet att den skulle vara avskaffad år 2020, nu är alltså besked att det blir verklighet först år 2023.

– Pensionstillägget är en kortsiktig lösning och långt ifrån tillräckligt för att förstärka pensionerna. Det kommer också att bli ett udda inslag i systemet, men kan ge runt hälften av landets pensionärer ett tillskott.

– De olika åtgärder som politiken företagit, som skattelättnader eller pensionstillägget, gör dock liten skillnad och kommer inte till botten av problemet. Detta lappande-och-lagande måste få ett slut. Därför måste också åtgärder göras där problemen finns, i den sjunkande allmänna pensionen. Allt annat är egentligen kosmetika. Det måste synas i pensionskuvertet att man har arbetat, idag är detta respektavstånd mycket litet.

– Avsättningen till pensionerna måste höjas och leda till högre pensioner för både dagens och framtidens pensionärer. Vi kan inte fortsätta med ett pensionssystem där den allmänna pensionen fortsätter att sjunka och som försätter äldre i ekonomisk otrygghet. Sociala hänsyn måste införas så att systemet balanserar finansiell stabilitet med sociala hänsyn och politiskt ansvar – vi måste bygga ett system som är både socialt och finansiellt stabilt.

Eva Eriksson kommenterade beskedet i flera tidningar och radioinslag, bl.a. dessa:

Klicka här för att lyssna till Sveriges Radios nyhetsinslag

Klicka här för att läsa artikel i Expressen