Stoppa det massiva pensionsraset

Ett sammanbrott för riksdagens pensionsgrupp tycks aldrig ha varit närmare. Vi ser endast två alternativ som står till buds för pensionspolitiken, skriver Eva Eriksson, SPF Seniorerna, och Håkan Svärdman, Forena i Svenska Dagbladet.

  • Eva Eriksson och Håkan Svärdman

Endast 47 procent av tidigare lön får Sveriges nyblivna pensionärer i allmän pension. Det är en bottennotering för vårt allmänna reformerade pensionssystem som infördes vid millennieskiftet. Det visar fackförbundet Forenas rapport "Det massiva pensionsraset" som publiceras i dag. När systemets första 65-åringar gick i pension år 2003 fick de en allmän pension som låg över 60 procent av tidigare lön. En nivå som låg helt i linje med reformens målsättning. Sedan dess har pensionerna fallit med oförminskad hastighet. Riksdagspartierna i pensionsgruppen, som samlas under torsdagen, måste omgående axla sitt ansvar och agera kraftfullt.

Forenas rapport visar att personer födda 1938 fick en allmän pension på 61 procent av tidigare lön när de fyllde 65 år, en kompensationsnivå som har rasat ned till 47 procent när personer födda 1952 gick i pension vid samma ålder år 2018. I kronor motsvarar det en genomsnittlig allmän pension på 12 952 kronor per månad före skatt och 10 915 kronor efter skatt, vilket är 1 860 kronor under SCB:s gräns för låg ekonomisk standard. Det som verkligen lyfter nyblivna pensionärer över fattigdomsgränsen är tillskottet från deras tjänstepensioner och privata pensionssparande. Det ger i genomsnitt en total pension på 76 procent, eller 16 400 kronor per månad efter skatt för personer födda 1952.

Klicka här för att läsa hela artikeln i Svenska Dagbladet.